Zpracování osobních údajů

Jsem Markéta Malíková, IČO 75350378, se sídlem Štítného nám. 189, Počátky, 394 64, jsem zapsaná v živnostenském rejstříku.

Mé kontaktní údaje jsou:
Email: marketa@muj-sen.cz
Tel.:  +420 723 944 974

Pro poskytování služeb a provoz mých webových stránek www.muj-sen.cz zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

Pokud poptáváte mé služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi napíšete. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které mi v poptávce necháte.

Z jakého důvodu?
Kontaktuji vás přes ně pro naši další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů v případě smluvní spolupráce

Pokud se se mnou rozhodnete spolupracovat, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte v objednávce nebo smlouvě. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje vztahující se k objednaným službám nebo údaje o vás, které mi sdělíte, abych vám službu poskytla.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – poskytla vám smluvené služby.

Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění mých povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Po dobu poskytování služby a poté 10 let od posledního poskytnutí služby. 

Newslettery

Pokud se mi zapíšete do newsletteru nebo jste mí klienti a nezakázali jste mi to, můžu použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku newsletteru.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

V případě, že jste zákazník, umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to nezakázali.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního poskytnutí služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktujte na výše uvedeném e-mailu.

Telefonický kontakt

Pokud jste mí klienti a nezakázali jste mi to, můžu vás telefonicky kontaktovat pro ověření spokojenosti s mými službami, případně s nabídkou dalších služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Po dobu naší spolupráce a poté nejdéle 2 roky od posledního poskytnutí služby. Proti takovému zpracování osobních údajů můžete kdykoliv vznést tzv. námitku.

Focení na mých offline akcích

Na mých offline akcích se mohou pořizovat fotografie nebo nahrávky.

Z jakého důvodu?
Akci chci zachytit pro mé interní účely (archivace), a také pro promo na mých stránkách a sociálních sítích Facebook a LinkedIn, případně Instagram.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 5 let od pořízení záznamu nebo fotografie.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích či videomateriálu zachyceni, kontaktujte mě nebo organizátora/fotografa na místě akce.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého podnikání. Jsou to:

  • poskytovatel e-mailingové služby
  • systémy pro evidenci a fakturaci klientů
  • externí právní, účetní a jiné poradenské služby
  • subdodavatelé marketingových a IT služeb na volné noze
  • osoby a firmy, které nám pomáhají zajistit offline akci v místě konání

Osobní údaje zpracovávám na území Evropské unie.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na výše uvedené na e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Nemám jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů.

V rámci práce s osobními údaji u mě nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Otevřít WhatsApp
Potřebujete poradit?
Dobrý den, jak můžeme pomoci?